Buscar

Donar


En línea

En este momento hay 0 Mapmakers y 360 invitados en línea.

Solo para Mapeadores

Malmo Sweden

Malmö - Scania - Sweden - Europe
Imagen de Malmo Sweden
Mapmaker Profile
City of Malmö, Environment Department
Malmö stad, Miljöförvaltningen
miljo@malmo.se
+46 40 341000
Linnea Uppsäll
linnea.uppsall@malmo.se
+46 40 343424
Project member
Swedish
English, Spanish
About this Mapmaker

The Environment Department of Malmö helps citizens change to a more sustainable lifestyle through a number of different initiatives around the city.

Declaración de Intención

The Environment Department in cooperation with the NGO Naturskyddsföreningen of Malmö uses the Green Map to show climate-friendly solutions and sustainable initiatives around the city. The aim is to create an online climate map in constant development to give guidance to tourists as well as citizens.

Visión General en el Idiomal Local

Miljöförvaltningen i samarbete med Naturskyddsföreningen i Malmö använder Green Map för att visa på Malmös klimatsmarta lösningar och hållbara initiativ. Tanken är att skapa en klimatkarta på nätet i ständig utveckling som ger vägledning till såväl turister som Malmöbor.

Blog
    No Blog Postings
Maps by this Mapmaker Open Green Maps
Ubicación
Related Organization
AlbumesNo Albums Added